مراسم بزرگداشت سپهبد سلیمانی

پاسداشتی هر چند کوچک به مناسبت شهادت سیدالشهدای مقاومت سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
امید که رگه هایی از رشادت و شهامت ایشان را در فرزندان این سرزمین عزیز بپروریم.