051-37612717 info@lsschool.ir مشهد، بلوار ملک آباد، بین فرهاد 2 و 4

اخبار مهم مدرسه

فکرشو می کردید پسرهامون در تلاش باشن ماشین هایی بسازن که سوختش باد باشه بجای بنزین! مهندسای…

مطالعه بیشتر

آموختن کلمه ی کتاب و کتاب خانه در دنیایی که کتابها بی شک بهترین دوستان ما هستند…

مطالعه بیشتر

این یکی از بردهای مدرسه ی ماست. همانطور که می بینید با بقیه ی بردها در سایر…

مطالعه بیشتر

ايرانيان باستان روز چهاردهم هر ماه را گوش مي ناميدند .جشن سيرسور در چهاردهم دي هر سال…

مطالعه بیشتر

فکرشو می کردید پسرهامون در تلاش باشن ماشین هایی بسازن که سوختش باد باشه بجای بنزین! مهندسای…

مطالعه بیشتر

آموختن کلمه ی کتاب و کتاب خانه در دنیایی که کتابها بی شک بهترین دوستان ما هستند…

مطالعه بیشتر

این یکی از بردهای مدرسه ی ماست. همانطور که می بینید با بقیه ی بردها در سایر…

مطالعه بیشتر

ايرانيان باستان روز چهاردهم هر ماه را گوش مي ناميدند .جشن سيرسور در چهاردهم دي هر سال…

مطالعه بیشتر