فرم نظر سنجی معلمان

فرم نظر سنجی معلمان

والدین گرامی با تکمیل کردن فرم ارزیابی زیر ما را در نیل به اهداف آموزشی مان یاری نمایید.
خواهشمندیم در بررسی آیتم ها با توجه به تجربه ی خویش و فرزند دلبندتان پاسخ دهید و در صورت
نداشتن آگاهی و یا ابهام در سوال از پاسخ به آن خودداری کنید و اگر موردی مد نظر شماست که در گزینه ها ذکر نشده در کادر پایین نظرسنجی هر معلم ذکر بفرمایید.