اطلاع رسانی کلاس خانم محسنی نژاد

اطلاعیه های عمومی دبستان:

* اطلاعیه مهم*
*لطفا در صورت غیبت دانش آموز به هر دلیل، تا قبل از ساعت 9 صبح با معاونت دبستان سرکار خانم توحیدی : 09912348033 هماهنگ بفرمایید.*
* لطفا طبق برنامه کلاسی در زمان باشگاه ورزشی دانش آموزان حتما لباس ورزشی و کفش مناسب سالن ورزشی همراه داشته باشند*
– لطفا همه روزه دانش آموزان با ماسک در دبستان حضور یابند.
_ لطفا پک الکترونیک و مخترع را داخل جعبه مناسب گذاشته و تک تک اجزا لیبل نام دانش آموز زده شود.
– لطفا همه دانش آموزان برای کلاس دانشمند پک آزمایشگاه الکترونیک به همراه 2 عدد باتری قلمی، قیچی کاغذ چسب ماتیکی همراه داشته باشند. (در صورت تمایل وسایل دورریختنی تمیز مانند: بطری خالی نوشابه، لیوان یکبار مصرف و اسباب بازی های خرابی که نیازی ندارند)
– لطفا همه دانش آموزان برای کلاس رباتیک 2 عدد باتری قلمی همراه داشته باشند.

تکالیف کلاسی:

چهارشنبه 9 آذر ماه

همه ی بچه ها درسوال 2 ارزشیابی ریاضی اشکال داشتند لطفا صفحه ی 22 سوال 2 دردفترآبی نوشته شود💓
ازپیک هفتگی آذر یک فقط قیمت ریاضی 💜
روی برگه ای ازکاغذ 5 تفاوت و شباهتی که با اعضای خانواده یا دوستانت داری رابنویس.
مثال : شباهت رنگ چشم من شبیه مادرم است.
تفاوت : موهای من کوتاه است ولی موهای مادرم بلنداست💕
درس چوپان درکتاب نگارش کامل شود.