جلسه انجمن و اولیا

جلسه اولیا مربیان

جلسه اولیا مربیان

تشکیل انجمن_اولیا_و_مربیان برای هر مدرسه ای یک رسالت محسوب می شود.

 

جلسه انجمن و اولیا
رسالتی که اهتمام به آن بیش از پیش در پیشبرد اهداف مدارس موثر و یاری رسان است و ما نیز در #مدرسه_ی_دانشمند_کوچولو برای اجرای به نحو احسن این رسالت تمام تلاشمان را کردیم مراسمی در خور والدین دغدغه مندمان داشته باشیم که به حمدا.. با انتخاب اعضای اصلی و اعضای البدل به اتمام رسید.
قطعا این مهم آغازی با شکوه تر است در پیوند هرچه بیشتر مدرسه دوست داشتنیمان با اولیا گرامی.