کلاس اول خانم کرندی

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه

 

🔻فارسی دفتر کلاغ درس غین صفحات باقی مانده انجام شود. 

🔻کتاب فارسی درس آزاد محل زندگی من و کتاب نگارش آن توسط دخترم با راهنمایی مادر کامل شود. 

🔻پیک فارسی نشانه ی ط و غ انجام شود. 

🔻ریاضی تم ۲۱

 

دکمه بازگشت به بالا