کلاس دوم خانم جوادپور

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه

درود و سلام برشماعزیزان.

گزارش مطالب ارائه شده در جلسه ی ۱۱۱ آموزشی،چهار شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۰:

۱-دختران نازم به درستی سوالات هدیه ها را پاسخ دادند.
۲-ریاضی:مرور کل کتاب به پایان رسید.بازی ریاضی جمع های نظام دار جهت آمادگی بهتربرای درک مفهوم ضرب انجام شد.
۳-دیکته۶۷توسط هر دانش آموز گفته شد.
۴-علوم:مروردر آزمایشگاه از طریق بصری
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
تکلیف:لطفاًکاربرگهای ارسالی چاپ شود و طبق برنامه ارسالی در کانال کلاسی،جهت ابجاد محیطی دوراز تنش و استرس ،دخترانم هر روز عمل کنند.
برای تو بهترین، نیک ترین ها را خواهانم!

دکمه بازگشت به بالا