051-37612717 info@lsschool.ir مشهد، بلوار ملک آباد، بین فرهاد 2 و 4
slider1
slider1

چشم انداز دانشمند کوچولو

ما به رسالت انسان بودن و زندگی فکر می کنیم, اینکه کودکان ما در بستر فقط آموزش درسی قرار نگیرند و مهارت های زندگی را بیاموزند. ما جهانی فکر می کنیم و در این راستا افرادی را در این مجموعه گرد هم آوردیم که آن ها هم با ما همدل  هستند.

ادامه ...

نقطه تمایز ما کجاست؟

محیط دانشمند کوچولو با فکر و استراتژِی طراحی شده,ما دراین مکان امکانات خاصی را در نظر گرفته ایم که کودک شما احساس امنیت و احساس شادی کند زیرا معتقد هستیم شادی و امنیت حق کودکان است.اولین مساله شرایط آموزش بر پایه بازی است..

ادامه مطلب

آشنایی با کادر مدرسه

حتما مشتاق هستید بدانید چه افرادی در تعامل با فرزندان شما هستند, ما در این مدرسه افرادی را گردهم آوردیم که میدانیم عزت و شان کودکان را درک می کنند و در هر سمتی که هستند متخصص آن جایگاه می باشند.

ادامه مطلب

کودک شما در مدرسه دانشمند کوچولو چه اتفاقات جدیدی را تجربه می کند؟