کلاس چهارم خانم عودی و خانم رشیدی

یکشنبه 17 فروردین ماه

🎗هدیه از درس های ۱۵ ،۱۶ ،۱۷ ، ۱۸، ۱۹، مطالعه کنید ،فردا از همه می پرسم.

دکمه بازگشت به بالا