کلاس پنجم خانم عودی و خانم رشیدی

یکشنبه 17 اردیبهشت ماه

🎗هدیه از درس های ۱۳ ،۱۴ ۱۵ ،۱۶ ،۱۷ مطالعه کنید ،فردا از همه می پرسم.

دکمه بازگشت به بالا