کلاس اول خانم حجتی

دوشنبه 4 اردیبهشت ماه

دفتر کلاغ نشانه ط کامل شود املا ها ریاضی جمع های چند تایی مانند ۲۰+۱۰+۵+۵ وچوب خط رنگی برای جمع وتفریق ها
پیک نشانه ط
رونویسی و کلمات خط کشیده اختیاری

دکمه بازگشت به بالا