کلاس دوم خانم جوادپور

شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه

درود و صدسلام برشماعزیزان.

 

گزارش مطالب ارائه شده در جلسه ی ۱۱۲ آموزشی، شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۳:

 

۱-دختران نازم به خوبی ارزشیابی نوبت دوم دیکته را ارائه دادند.

۲-پیک سوم و چهارم اردیبهشت پاسخ داده شد.

۳-نمونه سوالات فارسی پاسخ داده شد و کل کتاب مرور شد.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

تکلیف:لطفاًکاربرگهای ارسالی چاپ شود و طبق برنامه ارسالی در کانال کلاسی،جهت ابجاد محیطی دوراز تنش و استرس ،دخترانم هر روز عمل کنند.

دوشنبه ،کتاب علوم و سوالات علوم را به همراه داشته باشید.

برای تو ای بهترین، بهترین ترین ها را آرزومندم!

 

دکمه بازگشت به بالا