کلاس اول خانم خجسته

دوشنبه 18 فروردین ماه

امشب دیکته از دو درس طا و غین از کتاب فارسی خوانداری 

و روان خوانی عین و ذال از کتاب کوچک

و برگه ی ارسالی ریاضی 

و لطفاً لطفاً تمرین شعر خوش آمد ، اینو یاد بگیرن نوبت شعر الفبا هست .

 

🌻

دکمه بازگشت به بالا