کلاس اول خانم کرندی

سه شنبه 19 اردیبهشت ماه

✨✨✨

🔻فارسی املا گلبرگی نشانه ی
ز ضـ ض ظ ثـ ث صـ ص سـ س

🔻دفتر ریاضی تا آخر صفحه ی ۱۶۸
کامل شود
✨✨✨

دکمه بازگشت به بالا