بایگانی دسته برای خبرها

جشن شکوفه های دانشمند کوچولو

جشن شکوفه های دانشمند کوچولو

آقای پلیس و کودکان مدرسه در هفته نیروی انتظامی

آقای پلیس و کودکان مدرسه در هفته نیروی اننظامی

بچه ها و آقای آتش نشان در مدرسه

بچه ها و آقای آتش نشان در مدرسه
جلسه انجمن و اولیا

جلسه اولیا مربیان

جلسه اولیا مربیان تشکیل انجمن_اولیا_و_مربیان برای هر مدرسه ای یک رسالت محسوب می شود.   رسالتی که اهتمام به آن بیش از پیش در پیشبرد اهداف مدارس موثر و یاری رسان است و ما نیز…