051-37612717 info@lsschool.ir مشهد، بلوار ملک آباد، بین فرهاد 2 و 4
slider1
slider1

برای ورود به کلاس های آنلاین؛ بر روی کلاس خود کلیک کنید

نقطه تمایز

محیط دانشمند کوچولو بر مبنای استراتژِی طراحی شده است, ما در این مکان امکانات خاصی را در نظر گرفته ایم که کودک شما احساس امنیت و شادی کند زیرا معتقدیم شادی و امنیت حق کودکان ماست.

آشنایی با کادر

حتما مشتاق هستید بدانید چه افرادی در تعامل با فرزندان شما هستند, ما در این مدرسه افرادی را گردهم آوردیم که میدانیم عزت و شان کودکان را درک می کنند و در هر سمتی که هستند متخصص آن جایگاه می باشند.

چشم انداز

ما به رسالت انسان بودن و زندگی فکر می کنیم, اینکه کودکان ما در بستر فقط آموزش درسی قرار نگیرند و مهارت های زندگی را بیاموزند. در این راستا افرادی را در این مجموعه گرد هم آوردیم که آن ها هم با ما همدل هستند.

گالری تصاویر