کلاس اول خانم بی نیاز

دوشنبه 25اردیبهشت ماه 

-کتاب کلاغ سپید تم 25 حل شود.

-کسانی که کاربرگ را در کلاس کامل نکرده اند در منزل کامل شود.

شنبه کتاب کلاغ سپید را به مدرسه بیاورند.

دکمه بازگشت به بالا